Projekt UVIV 3

Informace o projektu

Výroba karamelových a kandytových výrobků

Pilotovaný program projektu UNIV 3 s názvem Výroba karamelových a kandytových výrobků probíhal v Gastrocentru Hotelové školy Frenštát p. R. od 15. 12. 2014 do 28. 2. 2015 a byl ukončen závěrečnou zkouškou. Pod vedením zkušených lektorek Mgr. Renáty Tomečkové a Bc. Miroslavy Pítrové, učitelek odborného výcviku oboru cukrář, vznikaly pod rukama účastníků karamelové ozdoby na dorty a cukrářské výrobky. Program dalšího vzdělávání Výroba karamelových a kandytových výrobků je úzce specifický, náročný a vyžaduje od účastníků nejen pracovní morálku, ale hlavně výtvarný talent. Jedná se o jednu z mnoha cukrářských disciplín, kterou můžeme nazvat cukrářskou artistikou. Využitelnost na trhu práce jako takovém profesní kvalifikace Výroba karamelových a kandytových výrobků má, neboť je brána jako nadstandard cukrářské profese, v níž cukrář ovládá techniku práce s karamelovými a kandysovými hmotami.

Programu dalšího vzdělávání se zúčastnilo 10 frekventantů z řad učitelů odborných předmětů, cukrářů i laiků se zájmem o cukrářské řemeslo. Závěrečné zkoušky probíhaly pod dohledem odborné komise, kterou tvořili odborníci z praxe, NUV v Praze a krajské koordinátorky UNIV 3 Ing. Mgr. Lenky Návratové. Ředitel školy RNDr. Ivo Herman předal všem úspěšným účastníkům certifikáty o absolvování pilotování programu a současně kladně hodnotil nápaditost kompozic hodnocených výrobků.

Výroba příloh

Dne 24. května 2014 se uskutečnily závěrečné zkoušky programu dalšího vzdělávání Výroba příloh. Program probíhal v rámci projektu UNIV3 (podpora procesů uznávání) od 25. dubna 2014 v prostorách Gastrocentra Hotelové školy, Frenštát p. R., které bylo vybudováno za podpory evropských fondů a Moravskoslezského kraje (operační program ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013).

Cílem vzdělávacího programu bylo připravit absolventy na úspěšné vykonání zkoušky profesní kvalifikace a výkon profesní kvalifikace v praxi.

Všichni uchazeči hodnotili program jako velmi přínosný, neboť lektoři předali zájemcům o gastronomii cenné poznatky a praktické dovednosti a zkušenosti. Důkazem bylo předání certifikátů o absolvování programu všem absolventům programu z rukou zástupců zaměstnavatelů a Národního ústavu pro vzdělávání.

Věříme, že některý z absolventů programu předá své zkušenosti ostatním zájemcům jako příklad dobré praxe.

Složitá obsluha hostů má své první absolventy

V rámci projektu UNIV 3 byl 31. května 2013 ukončen vzdělávací program Složitá obsluha hostů, který jsme zahájili v naší škole 4. dubna. V tento den (31. května) složilo úspěšně zkoušku z profesní kvalifikace Složitá obsluha 11 absolventů. Během necelých dvou měsíců museli zvládnout celou řadu odborných kompetencí, které program vyžaduje. Po zahájení kurzu byli seznámeni se všemi požadavky, které jednotlivé moduly obsahují, a sami si volili, které teoretické a praktické semináře budou navštěvovat. Výuka probíhala vždy v úterý a v pátek v odpoledních hodinách a také o sobotách.

Na páteční výkony frekventantů a celou zkoušku, která trvala 7 hodin, dohlížel Mgr. Petr Paníček jako metodik UNIVU 3 a hodnotitelé programu: Ing. Dáša Mičkalová a Mgr. Andrea Tobolová. Za hosty jsme mohli přivítat Ing. Zdeňka Blinku - předsedu představenstva UNIHOSTU a pana Milana Kanálika , předsedu Sdružení přátel Hotelové školy Frenštát p. R., o. s. Všichni adepti se snažili a tak hosté, které si pozvali, odcházeli nadmíru spokojeni a míchané nápoje i flambované palačinky, jejichž příprava patřila k samotné zkoušce, všem chutnaly. Kromě těchto praktických činností zahrnovala zkouška i přípravu pracoviště na polední provoz, normování nebo závěrečné vyúčtování.

Ředitel školy RNDr. Ivo Herman, který je mentorem projektu UNIV 3 ve škole, předal všem 11 absolventům certifikáty a popřál hodně úspěchů v jejich dalším odborném vzdělávání. Slavnostního předávání se dále účastnili: Ing. Lenka Zábranská, vedoucí projektového týmu a metodik programu dalšího vzdělávání, Mgr. Marie Jurčová za lektory, Bc. Alice Uhlářová jako lektor diagnostické části a Mgr. Anna Blažková jako průvodce v pilotním ověřování a lektor pilotního ověřování.

Všem absolventům přejeme hodně úspěchů na cestě k jejich dalšímu odbornému vzdělávání.