Žáci třídy CR3 Hotelové školy s učitelkou praxe Mgr. Janou Ranochovou a třídním učitelem Bc. Ivanem Bělůnkem  navštívili mezinárodní Letiště Leoše Janáčka v  Ostravě  dne 9. 5. 2023, které je třetí největší letiště v České republice s pravidelným mezinárodním provozem. Exkurze byla zaměřena na trasování, letové společnosti, na problematiku dopravních služeb a spojů. Vyslechli jsme odborný výklad o provozu letiště, např. o procesu odbavení, cestovních dokladech, reklamačním systému, dozvěděli jsme se bližší informace o náplni práce policie a psovodů, zhlédli komentovanou ukázku vyhledávání návykových látek.