V úterý 9. 5. 2023 se žáci třídy H2 (Hotelnictví) s paní učitelkou Mgr. Ondruchovou zúčastnili na odborné exkurze do Marlenky ve Frýdku - Místku. Po příchodu do návštěvnického centra měli možnost degustovat některé z výrobků této firmy jako např. dort  Marlenka, kuličky Marlenka nebo ručně vyráběné rolády Marlenka s malinami a kávu. Poté zhlédli krátký film o historii a současnosti firmy. Na závěr exkurze se podívali přímo do výroby, kde probíhala příprava na výrobu v novém týdnu.