V úterý 27. února 2024 proběhlo ve SVČ Fokus v Novém Jičíně okresní kolo zeměpisné olympiády.
Naši školu reprezentovali a umístili se tito žáci:
Jiří Doubravský, CR 3, 11. místo
Veronika Bilíková, CR2, 12. místo
Jan Křižan, CR2, 14. místo.
V konkurenci gymnázií našeho okresu jsme sice nedostáhli na stupně vítězů, ale žáci důstojným
způsobem reprezentovali naši školu, za to jim patří velké díky.