V úterý 10. ledna se 12 žáků maturitních oborů s vervou pustilo do záludných nástrah mateřského jazyka v rámci olympiády v českém jazyce. Plnili úkoly formou didaktického testu z morfologie, lexikologie, syntaxu aj.

Nejlépe se dařilo žákyni Markétě Hlavičkové ze třídy H3, která získala 1. místo.  Na  2. místě se umístil Patrik Lacina ze třídy CR3 a 3. místo obsadila žákyně H2 Anna Vlková.

Všem účastníkům olympiády děkujeme za aktivní přístup a vítězům blahopřejeme!