V pátek 19. května 2023 proběhl na naší škole workshop na téma „Příležitost pro mladé 2023“ pod vedením Mgr. Davida Březiny (regionální koordinátor informačních aktivit o Evropské unii, Úřad vlády ČR).

Žáci tříd CR1, CR2 a CR3 již tedy vědí, jak cestovat sami nebo se svými kamarády v rámci EU i mimo ni. Nyní to už záleží jen na nich…

A my se těšíme na další aktivní spolupráci s Eurocentrem Ostrava.