V době, kdy už byla uzavřena klasifikace za první pololetí školního roku, se vybraní žáci školy zúčastnili soutěže, v níž poměřili znalosti, které se týkaly porozumění textu, mluvnici, stylistice a celkově všech jevů spojených s ovládáním mateřského jazyka. Do soutěže se přihlásilo 19 žáků a na hodnocených místech se umístila překvapivě pouze děvčata. O první místo se dělily Anna Vlková (H3) a Markéta Hlavičková (H4), druhé místo připadlo Veronice Bílíkové (CR2) a třetí místo Tereze Doležalové (CR3). Děvčata získala malou finanční odměnu od Spolku přátel školy. Gratulujeme!