Změna organizace výuky

S účinností od 6. ledna 2020 začíná teoretické vyučování od 7:55 hod.