Celkem 12 žáků prvního ročníku získalo motivační příspěvek od Sdružení přátel školy za 1. pololetí školního roku. Ani absence prezenční výuky nezabránila dosáhnout vynikajících studijních výsledků shodně dvěma žákům Hotelové školy z těchto oborů - Cukrář, Kuchař-číšník a Cestovní ruch a dokonce šesti žákům oboru Hotelnictví. 

Blahopřejeme!