Předposlední den školního roku byly slavnostně předány výuční listy absolventům oborů Cukrář a Kuchař-číšník, a to z rukou starosty města Frenštát p. R. a ředitele Hotelové školy. Z dlouhodobého hlediska se jednalo o jedny z nejúspěšnějších výsledků závěrečných zkoušek.  V oboru Cukrář prospělo všech 15 žáků, z toho 6 žáků s vyznamenáním, a v oboru Kuchař-číšník prospělo celkem 29 žáků, z toho 8 žáků s vyznamenáním. Blahopřejeme!