Hotelová škola uspořádala v průběhu měsíce září šest adaptačních kurzů pro žáky 1.  ročníků.  Vážně,  nevážně,  v pohybu a spolupráci strávili nevšední chvíle pospolu,  v nových třídních kolektivech.  Věříme,  že nováčci jsou z velké části adaptováni a připraveni přijímat nové výzvy.  Jsme všichni opět na začátku cesty.  Bude to tvrdá práce i zábava, ale věříme,  že to bude stát za to!

Mgr. Martina Piskořová,  výchovná poradkyně