Adaptační programy

Letos jsme pořádali adaptační kurzy v novém formátu. Maturitní obory se rozjely na dva dny do malebného prostředí obce Valašská Bystřice, kde v lokalitě Búřov stmelovali nový kolektiv, pracovali na sebepoznání a seberozvoji pod vedením školního preventivního týmu a třídních učitelů. Počasí přálo, a tak byla možnost vyzkoušet si golf, discgolf či vyšlápnout až na Vsacký Cáb. Ani učební obory nepřišly o své dva dny adaptačního kurzu, škola dohodla zázemí v Trojanovicích, kde si všichni zúčastnění užili pěkné okamžiky v neméně kouzelném prostředí. Těšíme se na další ročník adaptačních kurzů a již nyní máme nápady, jak je opět ozvláštnit.