O barmanský kurz byl zájem

Barmanský kurz, který se konal v Gastrocentru Hotelové školy, je mezi žáky nejoblíbenější. Kurz jako loni vedli zkušení lektoři Jakub Orel a Adam Navrátil (Barmani Zlín). Gastrocentrum Hotelové školy se změnilo v profesionální bar a žáci se připravovali na budoucí profesi barmana. Umění techniky míchání nápojů se naučilo 22 účastníků kurzu. Nyní je na nich, aby se v profesi sami zdokonalovali.

Andrea Tobolová, zástupkyně ředitele