Spolupráce naší školy s Hornicko-geologickou fakultou VŠB-TUO pokračuje dále.
Žáci třídy CR2 se tak podruhé zúčastnili společné týdenní odborné exkurze, kterou pořádala
Hornicko-geologická fakulta VŠB-TUO. I tentokrát pod vedením prof. Marschalka. Program byl
náročný, za celý týden jsme ušli více než 55 km, často v náročných podmínkách v podzemí, ve vodě a
zimě. Ale stálo to za to i tentokrát.
1. den – 15. 4.
přejezd busem do Žatce
cestou návštěva zámku Náměšť nad Oslavou a Červená Řečice
2. den – 16. 4.
Hornický region Krušnohoří, na seznamu UNESCO
Důl Mědník – štola Panny Marie Pomocné
Důl Mauricius – prohlídková štola Kryštof
Božídarská rašeliniště
3. den – 17. 4.
Karlovy Vary – exkurze ve sklárně MOSER
Pěší túra z Karlových Varů do městečka Loket, údolím řeky Ohře – Svatošské skály, cca 10 km
Hrad Loket
Historické centrum města Kadaň
4. den – 18. 4.
Hornický region Krušnohoří, na seznamu UNESCO
Jáchymov – štola č. 1
Jáchymov – Mincovna
Ostrov – Věž smrti
Horní Hrad – prohlídka soukromého hradu
5. den – 19. 4.
Státní zámek Stekník – na seznamu UNESCO
Žatec a krajina žateckého chmele – na seznamu UNESCO – prohlídka města s průvodcem, Chrám
chmele
Poděkování patří prof. Ing. Marschalkovi, Ph.D., že nám tuto možnost cestování
nabídl a my jsme ji zrealizovali. Ještě jednou díky.

Mgr. Vladimíra Mertová