1. září je vždy významným dnem pro všechny žáky, tím spíše pro žáky 1. ročníků. Do Hotelové školy dnešním dnem nastoupilo více než 100 žáků 1. ročníku oborů Hotelnictví, Cestovní ruch, Podnikání, Cukrář a Kuchař-číšník.
Všichni máme ještě v živé paměti loňský průběh školního roku. I nyní čeká žáky a zaměstnance školy striktní dodržování hygienických a režimových opatření.  Přejme si školní rok, který bude probíhat jen při prezenčním vzdělávání žáků.