Na 10. října každoročně už od roku 1992 připadá Světový den duševního zdraví. Tento den si klade za cíl šířit osvětu o tématu duševního zdraví, odstraňovat dosud panující předsudky a zmírňovat ostych lidí, chtějí-li vyhledat pomoc psychiatra nebo psychologa. V tento den Světová federace pro duševní zdraví připomíná také důležitost sebepéče a prevence duševních onemocnění.

Naše škola si poprvé otázky duševního zdraví připomínala letos, a sice v předstihu 7. října v suterénu školy v relaxačním prostoru. Pro žáky i pedagogy bylo připraveno interaktivní stanoviště, kam se mohli v průběhu dne zastavit a věnovat se různým činnostem spojeným s péčí o vlastní psychiku.

Připraveny byly informační materiály o zásadách správné psychohygieny, tipy pro klidný spánek, správnou relaxaci či posilování svých zdrojů ke spokojenému životu. Přes den jsme společně trénovali pojmenovávání a přijetí vlastních emocí, zjišťovali, jaké máme potřeby a jak si je sytit. Učili jsme se při duhové procházce školou vypínat autopilota vlastní mysli, být tady a teď a prožívat den vědoměji s bdělou pozorností. Věnovali jsme se také tomu, jak být k ostatním, a především k sobě samému, laskavější a plnili jsme výzvy ze sklenice laskavosti. Hrál se kvíz vděčnosti, kterým jsme se učili radovat se z maličkostí a mnoho dalšího.

Cílem celé akce bylo dát žákům i pedagogům naší školy najevo, že mluvit o duševním zdraví i nepohodě je v pořádku, že duševní potíže pro nás nejsou tabu, že jsme proti stigmatu a předsudkům ohledně duševního zdraví a nemoci a že vyhledání odborné pomoci při duševních potížích je správné a normální. Zároveň bylo cílem také informovat o důležitosti sebepéče, jejich správných formách a podporovat zdravé návyky. Celá akce byla plná úsměvů a věříme, že její osvětové cíle byly naplněny.