OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - 25. LEDNA 2018

Hotelová škola návštěvníkům Dne otevřených dveří představila jednu z mnoha disciplín v cukrářském oboru a tou bylo modelování dekorativního výrobku. Školního kola soutěže pod názvem ,,Monument z modelovací hmoty na dort s dětským motivem“ se zúčastnili žáci třetího ročníku oboru cukrář (…a tak jsme si opět v naší škole zasoutěžili J). Budoucí cukráři přistoupili k zadanému soutěžnímu úkolu velmi kreativně, s vlastním nápadem a skutečně nás pedagogy, spolužáky i veřejnost překvapili. Soutěžní exponáty, které vybrali zástupci sekce cukrářů, byly vystaveny 25. 1. 2018 v rámci Dne otevřených dveří HŠ a zároveň veřejnost v tomto dnu svými hlasy rozhodla o vítězi.   

CO JSTE MOHLI VIDĚT NA DNI OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V 7. PROSINCE 2017

Dne 7. prosince v rámci Dne otevřených dveří, prošlo školou asi 480 návštěvníků, kteří měli možnost prohlédnout si odborné i kmenové učebny školy a seznámit se obory, které se na škole vyučují. Zájemci o studium si mohli popovídat s vyučujícími i žáky školy, seznámit se s náplní jednotlivých předmětů i s odbornou činností žáků.

Všichni návštěvníci se mohli svým hlasem zapojit do hodnocení o nejhezčí vánoční zdobený perníček a monumentu z perníkového těsta a o nejhezčí variace motivů na vyřezávaném jablíčku.


Školního kola soutěže pod názvem ,,Variace vánočních perníčků“ se zúčastnili žáci třetího ročníku oboru cukrář, kteří přistoupili k zadanému soutěžnímu úkolu velmi odpovědně a kreativně s vlastním nápadem. Zástupci sekce cukrářů vyhodnotili všechny výrobky a vybrali perníčky, které odpovídaly zadání a zvládnutí odbornosti. Tyto exponáty se dne 7. 12. 2017 vystavily pro veřejnost v rámci Dne otevřených dveří, která vybrala a svými hlasy rozhodla o vítězi v kategorii perníčků zdobených glazurou technikou krajky a monumentu z perníkového těsta zdobeného glazurou. Škola návštěvníkům školy představila jednu z mnoha disciplín v cukrářském oboru.

Výsledky soutěže:

„Vánoční variace zdobení perníčků“

Monument z perníkového těsta zdobený glazurou

1. místo – Tina Takáčová - číslo exponátu 16

2. místo – Magdaléna Ludíková - číslo exponátu

3. místo – Jakub Poláček - číslo exponátu 10

Perník zdobený glazurou – technikou krajka

1. místo – Zuzana Kiss Farkasova - číslo exponátu 4

2. místo – Rostislav Klacek - číslo exponátu 5

3. místo – Kateřina Pazderová - číslo exponátu 9


Pří příležitosti Dne otevřených dveří proběhlo školní kolo pro žáky školy na téma „Variace motivů na vyřezaném jablíčku“. Soutěže se zúčastnilo 9 soutěžících, převážně žáků, kteří navštěvují kroužku Vyřezávání ovoce a zeleniny. O výherci této soutěže rozhodovali návštěvníci školy svým hlasem.

Výsledky soutěže:

„Variace motivů na vyřezávaném jablíčku“

1. místo – Eva Kriglerová G1  jablíčko č. 7

2. místo – Pavla Potokiová H2 jablíčko č. 3

3. místo – Anna Kotková G4 jablíčko č. 1