Z důvodu zhoršené epidemické situaci vzhledem ke COVID-19 se ruší Den otevřených dveří školy 26. 11. 2021.