351 hlasů veřejnosti na Dni otevřených dveří Hotelové školy 30. 1. 2019 obohatilo soutěž „Z pohádky do pohádky“, kdy návštěvníci školy dávali své hlasy exponátům, které tvořili žáci oboru Cukrář z mléčné modelovací hmoty.

Vítězem soutěže se stala žákyně Adéla Jandová s celkovým počtem 83 získaných hlasů za exponát č. 2. Blahopřejeme!