Ocenění pedagogů městem Ftrenštát pod Radhoštěm

U příležitosti Dne učitelů byla za Hotelovou školu oceněna městem Frenštát pod Radhoštěm učitelka odborné praxe a odborného výcviku Mgr. Jana Linartová v kategorii "Výrazná pedagogická osobnost roku".

Součinnost školy na Dni učitelů MSK

Žáci a zaměstnanci Hotelové školy zajišťovali slavnostní raut při příležitosti konání Dne učitelů Moravskoslezského kraje 28. 3. 2018 na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. Ocenění pedagogové z celého kraje a další hosté chválili vysokou úroveň kuchařských a cukrářských výrobků a úroveň zajištění obsluhy žáky Hotelové školy.