Den učitelů 2019

Letošní Den učitelů přinesl pedagogům školy hned několik ocenění.

Dne 27. března 2019 byl v sále Kulturního domu Radost v Havířově v rámci Moravskoslezského kraje v kategorii za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost oceněn ředitel školy RNDr. Ivo Herman.

V rámci ocenění pedagogů města Frenštátu pod Radhoštěm byla za Hotelovou školu oceněna v kategorii za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost Mgr. Jarmila Nagyová učitelka odborných předmětů.

Blahopřejeme a přejeme hodně dalších pracovních úspěchů.

Setkání pedagogů školy

Přes sedmdesát současných i bývalých pedagogických pracovníků Hotelové školy se sešlo v pátek 29. března 2019 u příležitosti Dne učitelů. Setkání se konalo v restauraci Garden ve Frenštátě pod Radhoštěm, která je smluvním pracovištěm školy. V příjemném prostředí a přátelské atmosféře bylo pro všechny připravené chutné menu a poté si pedagogové měli možnost popovídat nejen o svých pedagogických radostech a starostech, ale také se blíže poznat a stmelit svůj pracovní kolektiv.

V rámci tohoto setkání bylo již tradičně ocenění bývalých zasloužilých kolegů, kteří ve škole mnoho let pracovali a podíleli se na vzdělávání a také výchově žáků školy. Mezi letošními oceněnými byli Ludmila Plešková učitelka odborné praxe a Karel Nachtigall, který mnoho let působil jako hlavní vychovatel v Domově mládeže. Ocenění pedagogové převzali z rukou ředitele školy RNDr. Ivo Hermana plaketu J. A. Komenského a podepsali se do kroniky školy.

Oběma gratulujeme a přejeme pevné zdraví!