Den učitelů hotelové školy

Všichni zaměstnanci hotelové školy společně s bývalými kolegy oslavili v pátek 24. 3. 2017 Den učitelů v secesní kavárně Hotelu Praha v Novém Jičíně.

Zaměstnanci hotelu (většinou naši bývalí žáci), připravili všem chutné menu a provozovatel hotelu pan Miroslav Posad potom všechny provedl zrekonstruovanými prostorami hotelu. Mnozí přítomní, kteří dříve v hotelu pracovali, nešetřili slovy chvály a obdivu. Bývalé pracoviště školy, které přešlo do vlastnictví města Nového Jičína, se podařilo citlivě zrekonstruovat za pomocí dobových fotografií a vytvořit tak hotel s kultivovaným a příjemným prostředím pro jeho dnešní návštěvníky. Žáci hotelové školy zde mají možnost opět vykonávat svoji odbornou praxi.

Oslav se zúčastnila také místostarostka města Bc. Blanka Faluši, která všem zúčastněným popřála mnoho sil do další náročné práce.

Součástí oslav bylo již tradičně ocenění bývalých zasloužilých kolegů, kteří ve škole mnoho let pracovali a podíleli se nejen na výchově a vzdělávání mladé generace, ale předávali své zkušenosti a rady svým mladším kolegům. Mezi letošními oceněnými byli Mgr. Helena Ondrušková, učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů a Miroslava Svobodová, která několik let působila jako vychovatelka v Domově mládeže. Oceněné kolegyně převzaly z rukou ředitele školy RNDr. Ivo Hermana plaketu J. A. Komenského a podepsaly se do kroniky školy, která v letošním roce oslaví 120 let své činnosti. Gratulujeme a přejeme oceněným pedagogům pevné zdraví!

Děkujeme všem zaměstnancům hotelu za profesionální obsluhu a příjemné prostředí!