V letošním školním roce jsme se podíleli na přípravě slavnostního rautu při příležitosti Dne učitelů Moravskoslezského kraje 2024, tentokrát v Kuníně na zámku. Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení, představitelé kraje a pozvaní hosté ocenili skvělé výrobky studené kuchyně, cukrářské výrobky a v neposlední řadě také profesionalitu našich žáků při obsluze hostů. Velké poděkování tedy patří všem pedagogům na úseku praktického vyučování a žákům naší školy za skvěle odvedenou práci v gastronomických službách.