První den školního roku nastoupilo do Hotelové školy 390 žáků oborů Hotelnictví, Cestovní ruch, Podnikání, Cukrář a Kuchař-číšník, což oproti loňsku je o 26 žáků více. Slavnostně zahájilo studium v Hotelové škole 154 žáků prvního ročníku. Ve škole se bude vzdělávat i několik ukrajinských žáků.

A co žáky čeká v tomto školním roce?

Organizovat budeme vícedenní adaptační programy pro žáky 1. ročníku.

Žáky 4. ročníku a žáky 2. ročníku nástavbového studia čeká maturita i se svou státní částí. Během měsíce září bude školou zveřejněn přehled maturitních zkoušek pro jarní zkušební období 2023. Zajímavostí tohoto školního roku je, že budou poprvé maturovat žáci oboru Cestovní ruch.

Žáci 3. ročníku učebních oborů budou konat závěrečné zkoušky a ti nejlepší budou moci pokračovat v maturitním oboru nástavbového studia Podnikání.

Nadále bude škola spolupracovat s žákovskou samosprávou. Žáci budou mít oporu také ve školním poradenském pracovišti, ve kterém působí i školní psycholožka.

Kromě běžné výuky se žáci mohou podílet na různých zajímavých aktivitách, které bude organizovat škola – ať již se jedná o Dny otevřených dveří, odborné kurzy, Maturitní ples, nebo projekty v oblasti cestovního ruchu a ke Dni Země.