Dne 10.10. 2023 se žáci třídy CR4 zúčastnili odborné exkurze do Studia ČT v Ostravě. Cílem této edukační akce bylo především poznat, jak se připravuje televizní vysílání. Pod odborným dohledem jsme si prohlédli dvě televizní studia, režijní komplex a střižnu.  Exkurzi zajistila Mgr. Renata Adamcová, pedagogický dohled učitelka praxe Mgr. Jana Ranochová.

Mgr.  Jana Ranochová