Nizozemí – země sýrů, větrných mlýnů a tulipánů

S cílem poznat načerpané teoretické vědomosti „na vlastní kůži“ absolvovalo 37 žáků školy se třemi pedagogy ve dnech 14. – 18. 10. 2019 poznávací odbornou exkurzi do Nizozemí. První zastávkou po dlouhé noční cestě autobusem byl Kinderdijk, který je zapsán v Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO svými typickými větrnými mlýny, které jsou symbolem celé země. Dále následovala prohlídka Rotterdamu s vyhlídkou na město, kterou si žáci vychutnali z rozhledny Euromast. Třetí den exkurze podle plánu pokračovala návštěvou Naardenu s památníkem J. A. Komenského. Následovala komentovaná exkurze do výrobny sýrů a dřeváků. Plánovanou prohlídku sídelního města Haagu jsme z důvodu stávky zemědělců museli vynechat a tak jsme odjeli do přímořského letoviska Scheveningenu. Poslední den pobytu jsme navštívili skanzen Zaanse Schans s typickými větrnými mlýny, výrobnou sýrů, dřeváků a s vodními kanály. Poslední zastávkou před návratem do vlasti bylo hlavní město Nizozemí - Amsterdam. Prohlídka byla zpestřena projížďkou po grachtu a pokračovala pěší procházkou přes Damrak ke Královskému paláci na náměstí Dam až ke květinovému trhu.

Celá exkurze všem přinesla spoustu nových zážitků i informací.