Dne 10.10.2023 jsme se zúčastnili odborné exkurze v cukrovaru v Prosenicích - tentokrát s třídou C2. Exkurze se za doprovodu Mgr. Tomečkové, Ing. Mohylové a p. Sedlákové zúčastnilo 29 žáků oboru cukrář. Věříme, že exkurze byla pro žáky velmi přínosná, neboť se z poutavého povídání dozvěděli spoustu zajímavostí, viděli zpracování cukrové řepy od začátku, kdy řepu dovezli nákladními vozy až po konečný produkt a hlavně měli možnost vidět cukrovar přímo za provozu. Nabyté znalosti jistě využijí i ve 3. ročníku při závěrečných zkouškách.


Monika Sedláková