V úterý 23. ledna 2024 se žáci tříd H3, H4, CR3 a P2 zúčastnili besedy s prof. Ing. Marianem Marschalkem, PhD. – garantem programu „Geovědní a montánní turismus“ – Katedra geologického inženýrství, Technická univerzita Ostrava. Pan Marschalko seznámil žáky s možností, které nabízí katedra geologickéh inženýrství, po maturitě. Dále si žáci užili vyprávění o různých lokalitách z celého světa. Velmi zajímavé povídání prof. Marschalka bylo doplněno fotografiemi. Nejvíce času bylo věnováno ostrovu Island.