Soutěže Havířovský korbel 2023 se zúčastnili dva naši žácí. Oba bojovali statečně a v obrovské konkurenci škol, které se zaměřují na pivovarnictví (střední školy Žatec, Opava, Brno) se umístili  na 20 a 40 místě.