Hotelová škola ve Frenštátě pod Radhoštěm slavila 120. výročí své historie

Je to až neuvěřitelné, ale první předchůdkyně dnešní Hotelové školy ve Frenštátě pod Radhoštěm vznikla v roce 1897. Dne 17. října před 120 lety zahájila činnost Průmyslová škola pokračovací ve Frenštátě pod vedením pana Františka Buzka. Ke studiu se tehdy přihlásilo 67 žáků. První školní rok byl ukončen v neděli 1. května 1898 a klasifikováno bylo 50 žáků. Současný název „Hotelová škola“ platí od 1. ledna 2013.

Za tuto dlouhou historii škola prošla různými sídly výkonu své činnosti, proměnou oborovou a také s různými zřizovateli. Již 16 roků zřizuje školu Moravskoslezský kraj – za tu dobu se škola profilovala v oborech gastronomie, hotelnictví, cestovního ruchu a podnikání.

Žáci a zaměstnanci školy ve čtvrtek 19. října 2017 pozvali partnery školy při příležitosti 120. výročí historie školy. Záměrem konání takové významné akce bylo otevřít školu partnerům školy a uspořádáním neformálního setkání nahlédnout nejen do historie školy, ale především do její současnosti. Přitom bylo možné například zhlédnout aktivity žáků školy a hostujícího týmu Asociace kuchařů a cukrářů, ochutnat kuchařské, cukrářské, baristické a barmanské výrobky žáků a učitelů školy.

Pozvání na slavnostní akci přijalo pět desítek partnerů školy. Za zřizovatele školy a školskou radu se zúčastnil náměstek hejtmana kraje pan Jiří Navrátil. Za město Frenštát p. R. poděkovala a popřála škole mnoho úspěchů starostka města Zdeňka Leščišinová.

Součástí akce bylo také slavnostní otevření zrekonstruovaných prostor tělovýchovného areálu školy a školního bufetu. Uvedenou akci finančně podpořil Moravskoslezský kraj, zřizovatel školy.

Zásluhou všech zaměstnanců a partnerů školy může Hotelová škola navázat na svou bohatou historii kvalitními podmínkami pro vzdělávání žáků.  Všichni účastníci oslav nasáli tu pravou atmosféru setkání dobrých lidí a odcházeli plni dojmů a zážitků.

Zaměstnanci a žáci Hotelové školy ve Frenštátě pod Radhoštěm děkují všem, kteří se zasloužili o rozvoj školy a podpořili oslavy 120. výročí historie školy.