Hotelová škola pořádala v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ve dnech 12.
– 13. 1. 2024 dvoudenní akreditovaný vzdělávací program pro odborné učitele
gastronomických škol i gastronomickou veřejnost. Vzdělávacího programu se zúčastnilo 21.
účastníků z devíti škol Moravskoslezkého kraje. Odborníci z praxe školili účastníky
v moderních trendech při sestavování jídelních lístků v návaznosti na Zero – Waste provozy a
prohloubili vědomosti pedagogů v oblasti šumivých a perlivých vín na trhu spojenou
s degustací ústřic.

Andrea Tobolová, zástupkyně ředitele školy