Hotelovou školu dne 30. března 2023 navštívila delegace z Hotelové akadémie, Košice v čele s ředitelkou partnerské školy PaedDr. Mamčákovou. V rámci pracovního oběda zástupci obou škol projednali možnosti další spolupráce, která byla narušena covidovou pandemií. Protože v tomto složení naštívili partneři ze Slovenska naši školu poprvé, měli možnost si nyní detailně prohlédnout učebny teoretického vyučování a pracoviště školy pro odborný výcvik a praxi. Naši žáci a učitelé ve výrobním a odbytovém středisku přispěli svou prací a umem k příjemnému průběhu společného setkání.