Žáci frenštátské hotelové školy debatovali o budoucnosti Moravskoslezského kraje

Strategický plán kraje pro roky 2019 – 2027 přišly žákům Hotelové školy ve Frenštátu pod Radhoštěm představit Gabriela Kalužová z firmy BeePartner a Eliška Olšáková jako zástupkyně Moravskoslezského kraje. Jedním z cílů strategie MSK s názvem Hrajem s krajem je zapojovat do plánování budoucnosti kraje širokou veřejnost, a tudíž i žáky středních škol. Debatovalo se o tom, jak středoškoláci na svůj kraj nahlížejí, zda v něm plánují žít i v budoucnosti a zda jej vnímají jako perspektivní místo pro svou budoucí pracovní kariéru.

Došlo také na diskuzi o silných a slabých stránkách regionu a důvodech, proč jej lidé opouštějí. Žáci sami navrhovali, jak by se mohla zlepšit image kraje v rámci České republiky, a vyjmenovali oblasti, na které by se mělo vedení kraje zaměřit.

Vzkazy studentů pro pana hejtmana

Zlepšit ekonomickou situaci, zaplatit policisty, aby je nikdo nemohl podmáznout, problém jsou drogy a zkreslené informace.

Málo VŠ.

Děkuji vám za obyvatelstvo MS, že se kraj zajímá o budoucnost.

Pustevny zachovat krásné a nevytvářet více lákadel pro turisty. Poté je více turistů, kteří vytváří nepořádek a neváží si přírody.

Začala bych opravovat budovy dříve, než budou úplně zchátralé. Potom se ušetří i více peněz, které se mohou investovat jinde.

Víc nabídek práce a stáží pro studenty. Nabídka bytů pro studenty a rodiny. Větší výběr sportů a středisek pro volnočasové aktivity.