Dne 8. 3. 2023 na Hotelové škole ve Frenštátě pod Radhoštěm proběhla jazyková soutěž v ruském jazyce na téma: „Kolika jazykům rozumí recepční hotelu a náš průvodce“. Soutěže se účastnilo celkem 25 žáků 1., 2. a 3. ročníku studia oboru Cestovní ruch a oboru Hotelnictví ze tříd: H1, CR1, H2, CR2, H3, CR3. Soutěžící vypracovali písemný test z části obecné a odborné, obsahující 30 zadání. Na vypracování písemného testu byl stanoven časový limit 45 minut.

Výsledky soutěže:
za 1. ročníky se vítězi stali: Kamila Mužná (H1) a Miroslav Barvík (CR1)
za 2. ročníky zvítězil: Radek Janošec (H2)
za 3. ročníky zvítězil: Adam Černín (H3)           

Všem účastníkům děkujeme a výhercům blahopřejeme.