Ve dnech 6. – 9. března 2017 se v Gastrocentru Hotelové školy konal Kurz studené kuchyně pod vedením Mistra kuchaře pan Vladimíra Picky. Kurzu se zúčastnilo 11 žáků Hotelové školy, 9 žáků ze Střední školy hotelnictví a služeb a Vyšší odborné školy Opava a 5 externích zájemců z gastronomických provozů. Čtyři dny nápadů, kreativity a moderní studené kuchyně zahrnovaly jak teoretickou přípravu zakončenou písemným testem, tak i praktickou přípravu zakončenou vlastní odbornou prací. Na závěr kurzu byl uspořádán slavnostní raut, na který si každý účastník pozval hosty a předvedl přípravu dekorovaných mís a aranžmá rautového stolu. Všichni účastníci kurzu obdrželi certifikát, akreditovaný MŠMT. Velké poděkování patří nejen lektorovi kurzu, ale i oběma partnerským školám.