Hotelová škola pořádala od ledna do března 2017 v Gastrocentru program dalšího vzdělávání pro přípravu získání profesních kvalifikací v oboru Cukrář Výroba zákusků a dortů. 6 zájemců z veřejnosti se učilo základy práce s různými druhy těst, náplní, polev, ozdob zákusků a dortů i různých druhů tvarování a technologických postupů. Všichni účastníci zvládli kompetence kvalifikačního standardu a mohou se přihlásit k vykonání zkoušky z profesní kvalifikace. Věříme, že úspěšné absolvování kurzu přispěje k cukrářským úspěchům účastníků kurzu.