K součásti studia na hotelové škole patří také lyžařský kurz, který již tradičně pro žáky prvních ročníků škola pořádá ve Valašské Bystřici na chatě Buřov. Za krásného počasí a na zbytcích přírodního sněhu proběhl letošní lyžařský kurz ve dnech 18. - 22. 2. 2019. Kurzu se zúčastnilo 21 žáků z oboru Hotelnictví, Gastronomie a Kuchař-číšník. Žáci měli možnost užít si týdenní pobyt v přírodě v zimě na horách.

Účastníky kurzy byli jak zdatní lyžaři, tak také žáci, kteří na lyžích stáli poprvé. Byli tedy rozděleni do tří skupin a podle svých schopností zdokonalovali lyžařské dovedností. Výuka byla směřována také na dodržování základních bezpečnostních pravidel pohybu na lyžařských tratích a vlecích.

Volný čas žáci trávili společnou zábavou, která byla cílena na posílení vztahů v kolektivu, navázání nových přátelství, spolupráci a vzájemnou toleranci. Kurz byl součástí tělesné výchovy a vedl ke zlepšení pohybových dovedností žáků a jejich fyzické kondice. Atmosféra kurzu byla velice pohodová a pro žáky byla přínosem k rozvoji jejich osobnostních vlastností a zodpovědnosti.