Lyžařské kurzy jsou vhodným doplněním a zpestřením klasické tělesné výchovy. Rozvíjejí sportovní a pohybové dovednosti žáků, prospívají jejich tělesnému a duševnímu zdraví, a také přispívají k jejich samostatnosti a posilují vzájemné sociální vazby.

Hotelová škola pořádá pro žáky prvních ročníků týdenní lyžařské kurzy pravidelně. Také letos první únorový týden strávili žáci tříd CR1, H1 a KČ1A na lyžařském kurzu ve Velkých Karlovicích. A jak hodnotí celý kurz paní učitelka Mgr. Miroslava Píchová?

„Místem našeho dočasného pobytu byl Hotel U muzea a žáci lyžovali v lyžařském areálu U Bambuchů. Podmínky pro lyžování i snowbord byly ideální. Dostatek přírodního sněhu, krásně upravené sjezdovky se třemi lyžařskými vleky. Počasí bylo mrazivě zimní, modrá obloha, jiskřící sníh, teploty pod bodem mrazu. V průběhu týdne i naprostí začátečníci zvládli základy sjezdového lyžování a jízdu na vlecích, pokročilí si zdokonalili techniku lyžování.

Ve volném čase jsme se věnovali odpočinku, volné i organizované zábavě. Měli jsme dostatek prostoru, abychom se vzájemně lépe poznali, vznikla nová přátelství, užili jsme si spoustu legrace.

Na závěr kurzu proběhlo hodnocení, při kterém byly oceněny nejen lyžařské dovednosti, ale i aktivity všech žáků. Na úspěšném a pohodovém průběhu kurzu se podíleli všichni účastníci pozitivním přístupem a dobrou náladou. Poděkování ze strany žáků se dostalo i učitelům, kteří se podíleli na přípravě, výuce lyžování i organizaci volnočasových aktivit. Dík patří i zaměstnancům hotelu za jejich ochotu a vlídný přístup.“