Školní kolo soutěže Mladý průvodce v oblasti cestovního ruchu se letošní školní rok uskutečnilo dne 14. 12. 2021.  Opět odhalilo nové talenty na poli cestovního ruchu. Žáci připravili podnětné trasy zájezdů na téma „Výjimečná místa CR“. Všichni účastníci soutěže se poprali s přípravou zodpovědně a díky svým znalostem z předmětů zeměpis, dějepis, cestovní ruch, anglický a německý jazyk představili nápady hodné budoucích pracovníků v cestovním ruchu.  Do soutěže se přihlásilo celkem osm dvoučlenných družstev a jejich zajímavé a nevšední prezentace hodnotila tříčlenná porota.

Výsledky soutěže:

1. Místo – Markéta Slováková, Andrea Godulová , třída CR2

2. místo – Eliška Jeřábková, Tereza Vazdová, třída CR2

3. místo – Markéta Hlavičková, Adéla Slívová, třída H2