V prostorách společenského sálu SŠ společného stravování v Ostravě-Hrabůvce se 15. 2. 2023 konal již 13. ročník mezinárodní soutěže Mladý průvodce pro mladé odborníky v oblasti cestovního ruchu. Žáci ze 12 středních škol z Česka a Slovenska letos soutěžili se svými prezentacemi na téma „Pohádková dovolená“. Jejich úkolem bylo vytvořit nabídku pětidenního pobytově-poznávacího zájezdu pro aktivní dovolenou rodin s dětmi předškolního věku. Soutěžící v rozmezí 12 až 15 minut představili svou prezentaci odborné porotě.

Za naší školu soutěžily a stříbro si odvezly žákyně třídy CR,  Andrea Godulová a Markéta Slováková.

Odborná porota hodnotila nápaditost a originalitu při sestavování trasy, atraktivitu programu zájezdu, skladbu a strukturu nabízených služeb, ale i profesní vystupování. Soutěžící museli také obhájit navržený finanční rozpočet a část prezentace přednést v cizím jazyce. Soutěžící nabídli porotě opět zajímavá místa a aktivity. Ukázali, co se ve škole naučili a jak jsou schopni své znalosti zúročit. Jedním z cílů soutěže je také prohloubení spolupráce mezi jednotlivými soutěžícími školami a zkvalitnění propojení teorie s praxí v cestovním ruchu.