V první polovině měsíce prosince se žáci závěrečných ročníků tříletých oborů zúčastnili exkurze do Ostravy. Nejprve zavítali na akademickou půdu Ostravské univerzity. Pod vedením doc. Jaroslava Davida, vedoucího katedry českého jazyka, absolvovali workshop zaměřený na netradiční slovní zásobu českého jazyka. Žáci se velmi poutavou formou dozvěděli o původu některých českých slov a naučili se pracovat s naším národním korpusem - konkrétně s aplikací Slovo v kostce.

Návštěva ostravského Domu umění spojená s animačním programem probudila v žácích tvůrčího ducha  zvl. při tvorbě netradičních koláží a také podnítila otázky o smyslu a hodnotě umění.

Žáci KČ3B se navíc podívali do galerie současného umění PLATO. Výstava s názvem Optimalizované bajky o dobrém životě spojená se skvělým animačním programem Mgr. Ivety Horákové žákům otevřela nové pohledy na vnímání pojmu bajka, ale jiných problémů současného světa.