18. 10.  proběhl ve škole 1. ročník akce No bag day, kterou navrhli zástupci žákovské samosprávy z třídy CR4.  Akce se velmi vydařila, zapojilo se aktivně několik tříd . Vyrobili si nebo donesli školní pomůcky  netradičně, např. v nákupních košících,  speciálně vyrobených kufrech nebo v odpadkových koších. Jde vidět, že se mládež chce bavit, je kreativní a pro nás učitele to byla také příjemná změna.

Mgr.  Miroslava Pituchová