Téměr 150 žáků nastoupilo 2. září do 1. ročníku Hotelové školy v oborech Hotelnictví, Podnikání, Cukrář a Kuchař-číšník, ale také do nového maturitního oboru Cestovní ruch. Nový školní rok začal samozřejmě také žákům vyšších ročníků. Žáky a učitele čekají nové výzvy v podobě dalších projektů školy. Jmenujme například realizaci recepce k české státnosti v Drážďanech a účast na gastrotripu v Číně. Nově bude škola například spolupracovat s hotelem Prosper na Čeladné jako smluvním pracovištěm praktického vyučování.
Nechť je nový školní rok pro všechny úspěšný a také inspirativní.