Nový školní rok začal bez roušek

Hotelová škola opět ožila přítomností žáků, kteří měli možnost po delší přestávce usednout do lavic a potkat své svými spolužáky a pedagogy. Žáci jednotlivých ročníků přicházeli do školy postupně podle nastavené organizace s dodržením všech hygienických pravidel pro toto období. Do prvních ročníků nastoupilo téměř 130 žáků, kteří se budou vzdělávat v oborech Hotelnictví, Cestovní ruch, Podnikání, Cukrář a Kuchař-číšník. Na žácích byla vidět radost z toho, že mají možnost se opět potkávat a vzdělávat se společně ve škole. Žáky a učitele čekají nové výzvy a také příprava na případné další vzdělávání na dálku, což si však nikdo nepřeje.

Ředitel školy přivítal všechny žáky u příležitosti zahájení nového školního roku a popřál všem úspěšný a inspirativní nový školní rok.

Všem přejeme úspěšné zdolání nového roku.