V pondělí 4. září 2023 Hotelová škola opět ožila žáky. Do prvních ročníků oboru Cukrář a Kuchař-číšník nastoupilo 67 žáků, do oborů Hotelnictví, Cestovní ruch a nástavbového oboru Podnikání celkem 78 žáků. Ve škole se bude vzdělávat i několik ukrajinských žáků.

A co žáky čeká kromě běžné výuky?

Pro žáky prvních ročníků budeme organizovat vícedenní adaptační programy. Ve své činnosti bude pokračovat žákovská samospráva a žáci budou mít oporu také ve školním poradenském pracovišti, ve kterém působí i školní psycholožka. Nově se škola zapojila do programu ERASMU+, který žákům umožní vycestovat na odbornou stáž do Řecka. Pro podporu inovativního vzdělávání bude škola využívat možnosti Operačního programu Jan Amos Komenský, který je finančně podporován Evropskou unii. Dalšími aktivitami školy v novém školním roce budou Dny otevřených dveří, odborné kurzy, Maturitní ples, Dny Země, Dny duševního zdraví a mnoho dalších. Pro žáky jsou připravovány soutěže v teoretických i v odborných předmětech pořádaných školou nebo dalšími partnerskými školami a organizacemi. Nadále bude pokračovat také spolupráce s městem Frenštát pod Radhoštěm a dalšími profesními organizacemi a smluvními pracovišti školy.