Na valné hromadě Asociace kuchařů a cukrářů České republiky, z. s. pobočka Brno bylo Hotelové škole Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace uděleno "Čestné uznání" za spolupráci s pobočkou Brno a rozvoj gastronomie.