Žákyně Hotelové školy získaly

ocenění Moravskoslezského kraje

a společnosti Marlenka

Žákyně Hotelové školy Jana Böhmová a Klára Sochová získaly certifikáty a finanční poukázky od Moravskoslezského kraje a společnosti Marlenka jako ocenění nejúspěšnějším žákům oboru Cukrář za rok 2020. Součástí hodnocení byly studijní výsledky žáků, umístění v odborných soutěžích a celkový přístup k plnění úkolů v odborném výcviku.

Z důvodu epidemiologické situace se slavnostní ocenění žáků nekonalo. Certifikáty a finanční poukázky předal žákyním ředitel školy prostřednictvím individuálních konzultací v cukrářském centru Hotelové školy.

Blahopřejeme!

Jitka Kuběnová

vedoucí učitelka OV