Dne 20. června 2019 se v obřadní síni města Frenštát p. R. konalo slavnostní setkání a ocenění žáků frenštátských škol za jejich mimořádné výsledky a úspěchy. Z rukou místostarosty města Mgr. Pavla Mičky ocenění žáci obdrželi finanční dar a pamětní list města.

Za Hotelovou školu byly oceněny dvě žákyně a to Tereza Wálková žákyně třetího ročníku oboru Cukrář za reprezentaci školy na cukrářských soutěžích a Veronika Grygarová žákyně čtvrtého ročníku oboru Gastronomie za reprezentaci školy v odborných soutěžích a práci v žákovské samosprávě školy. Oběma žákyním blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.