Ve dnech 25. – 27. 9. 2023 jsme se zúčastnili odborné exkurze v Praze.
V pondělí jsme měli prohlídku Staroměstské radnice, kde jsme obdivovali orloj a pak jsme
měli vstup do románsko-gotického podzemí, reprezentačních sálů a kaple. Dominantou
Staroměstské radnice je vysoká gotická věž. Její ochoz nám nabídl nejkrásnější výhled na
město. Mohli jsme zhlédnout Týnský chrám, nebo kostel sv. Mikuláše, v dálce obdivovat
Pražský hrad a desítky věží a věžiček.
V úterý dopoledne jsme vyjeli na Vyšehrad, kde jsme si prohlédli kostel sv. Petra a Pavla a
další historické památky. Prošli jsme si vyšehradský hřbitov, kde jsou pochovány významné
české osobnosti. Po prohlídce jsme procházkou kolem Vltavy došli k Tančícímu domu. Je to
moderní stavba na rohu Rašínova náměstí.
Odpoledne jsme se připravovali na návštěvu Národního divadla. Před představením jsme
měli možnost si prohlédnout základní kameny divadla, hlediště, hlavní foyer, obdivovali jsme
díla Mikoláše Alše, Františka Ženíška a dalších umělců. Prohlídku jsme zakončili vyhlídkou na
Prahu ze střechy divadla. Po prohlídce jsme zhlédli představení Kráska a zvíře, což byl pro nás
krásný zážitek.
Ve středu ráno jsme si museli přivstat, neboť nás čekala prohlídka Pražského hradu.
S průvodcem jsme prošli Starý královský palác, Katedrálu sv. Víta a dále jsme si mohli
prohlédnout Baziliku sv. Jiří a Zlatou uličku.
Po prohlídce jsme sešli Nerudovou ulici na Malostranské náměstí, pak jsme pokračovali přes
Karlův most na Staroměstské náměstí. Exkurze se blížila ke konci a my jsme se připravovali
na odjezd domů. Exkurzi jsme si moc užili, sluníčko nám svítilo celé tři dny a hlavně jsme se
jako třída zase o kousek sblížili.


Mgr.  Bronislava Závodná