Žáci třídy CR3 Hotelové školy s učitelkou praxe Mgr. Janou Ranochovou a třídní učitelkou Mgr. Pavlínou Šilbachovou navštívili mezinárodní Letiště Leoše Janáčka v  Ostravě  dne 23. 4. 2024, které je třetí největší letiště v České republice s pravidelným mezinárodním provozem.

Exkurze byla zaměřena na trasování, letové společnosti, na problematiku dopravních služeb a spojů. Podívali jsme se do místností, které nejsou běžně přístupné, jak putují kufry na sběrném dopravníku k další kontrole a potom do košů, které musí zaměstnanci letiště ručně naložit do letadla. Vyslechli jsme odborný výklad o provozu letiště, např. o procesu odbavení, cestovních dokladech, reklamačním systému, dozvěděli jsme se bližší informace o náplni práce policie a celní správy.